Doğanın rengi yeşil, büyüme, uyum, tazelik, üretkenlik gibi kavramları temsil etmektedir. Güvenlik hissi ile güçlü bir bağı vardır. Paralarda koyu yeşilin kullanılma nedeni budur.

Yeşil insan gözüne sakinlik veren duyguları aktarır. Kırmızının tehlike uyrasına karşın güvenliği temsil eder. Bu sebeple trafik ışıklarında veya bir şeyin doğru çalıştığını dijital olarak göstermede kullanılır.

Güçlü bir güvenlik hissi uyandırdığı için web tasarımında ilaç firmaları, doğa dostu belirteçleri, doğal ve organik besin çağrısı yapan gıda firmaları yaygın olarak kullanmaktadır.


Diğer Hisli Renkler